Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ngôn ngữ Bắc – Nam

Bắc than Gầy thì Nam bảo Ốm

 Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh hay Đau

Bắc Cuốc nhanh, Nam Đi bộ mau mau

Bắc bảo Muộn thì Nam cho là Trễ 

 

Nam Mần sơ sơ Bắc Nàm nấy nệ

Bắc Lệ trào Nam Chảy nước mắt ra

Bắc nói Úi Chà , Nam kêu Ui Da

Bắc Bước vào kia, Nam Đi vô trỏng

 

Nam kêu Vạc Tre, Bắc là Cái Chõng

Nam Trả Treo, Bắc Lý Luận ngược xuôi

Nam biểu Vui Ghê, Bắc nói Buồn Cười

Bắc chỉ Thế Thôi , Nam là Vậy Đó

 

Nam làm Giỏ Tre, Bắc đan cái Rọ

Nam Muỗng cà phê, Bắc gọi cái Thìa

Nam Muỗng canh, Bắc gọi cái Cùi dìa

Nam Đi tuốt, thì Bắc Lìa xa mãi

 

Nam Nói Dai, Bắc cho là Lải Nhải

Nam kêu Xe Hơi, Bắc gọi Ô Tô

Nam xài Dù, thì Bắc lại dùng Ô

Nam Đi trốn, Bắc cho là Lánh mặt

 

Nam la Hơi Mắc, Bắc là Khá Đắt

Nam Mần Ăn, thì Bắc cũng Kinh Doanh

Nam Chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh

Nam biểu Từ Từ, Bắc khuyên Gượm lại

 

 

 

Nam Ngu Ghê, còn Bắc là Quá Dại

Nam Sợ Ghê, Bắc thì Hãi Quá đi

Nam Nói Gì ? Bắc hỏi Dạ bảo chi

Nam kêu Trúng Lắm, Bắc bàn Chí Phải

 

Bắc gọi Thích ghê, Nam kêu là Khoái

Bắp Nam kêu hái, Bắc bảo Vặt Ngô

Bắc thích cứ Vồ, Nam ưng là Chụp

Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi

 

Nam nói: mày đi ! Bắc rên: cút xéọ

Bắc bảo: cứ véo ! Nam: ngắt nó đị

Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói

Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn !

 

Bắc nói tiền đồn, Nam kêu chòi gác

Bắc nói khoác lác, Nam bảo xạo ke

Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn

Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi haỵ

 

Bắc nấu thịt cầy, Nam chê thịt chó

Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên

Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú

Nam: ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi !

 

Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội

Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui

Bắc kéo xe lôi, xích lô Nam đạp

Bắc bảo cao to Nam cho là lớn

 

Đùa mà không thật, Bắc bảo là điêu

Giỡn hớt đã nhiều, Nam kêu là xạo

Nam thời mập bạo, Bắc bảo béo ghê

Bắc bảo sướng phê, Nam rên đã quá !

 

Bắc hay đi phá Bắc đả bằng gươm

Nam chọc bị lườm, kiếm Nam , Nam thọt

Bắc ngồi bia bọt, Nam nhậu lai zai

Bắc bùi bùi lạc rang, Nam thơm thơm đậu phụng

 

 

Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn

Nam toe toét “hổng chịu đèn”, Bắc vặn mình “em chả”

Bắc giấm chua “cái ả”, Nam bặm trợn “con kia”

Nam chửi “tên cà chua”, Bắc rủa “đồ phải gió”…

 

      – Sưu tầm – 

1 phản hồi

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.